Kompensuojami gaminiai

Atgal

Kompensuojami gaminiai

Pagrindiniai ortopedinių gaminių kompensavimo principai

UAB „Ortopedijos centras“ yra sudariusi sutartį su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos dėl apdraustųjų aprūpinimo kompensuojamomis ortopedijos techninėmis priemonėmis.

UAB „Ortopedijos centras“ kompensuojamų gaminių kataloge pateikiami apdraustiesiems kompensuojami gaminiai su techniniais aprašymais, skyrimo diagnozėmis ir priemokų dydžiais.

Peržiūrėti Kompensuojamų gaminių katalogą.

Dėl gaminių užsakymo prašome kreiptis į UAB „Ortopedijos centras” filialus, esančius Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Mūsų įmonės ortopedai – technologai aptarnauja pacientus taip pat ir daugumoje Lietuvos gydymo įstaigų.

Kompensuojamosios ortopedinės techninės priemonės gali būti skiriamos šiais atvejais:

 • kai apdraustasis pats kreipiasi į gydytoją specialistą dėl konsultacijos;
 • kai apdraustasis konsultuojamas palaikomojo gydymo ir slaugos arba globos įstaigoje;
 • kai apdraustasis konsultuojamas stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.

Kompensuojamąsias ortopedinės techninės priemones gali skirti šie gydytojai specialistai, dirbantys Asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kurios yra sudariusios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų išlaidų apmokėjimo iš PSDF biudžeto:

  • gydytojas ortopedas traumatologas,
  • fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas,
  • gydytojas chirurgas / vaikų chirurgas,
  • gydytojas neurologas / vaikų neurologas,
  • gydytojas reumatologas,
  • gydytojas neurochirurgas,
  • plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas.

Ortopedinę priemonę skiriantis gydytojas medicinos dokumentų išraše (forma 027/a) nurodo:

 • apdraustojo vardą ir pavardę;
 • gydymo įstaigos, kurioje dirba, pavadinimą;
 • TLK-10-AM ir diagnozę;
 • kompensuojamos ortopedinės techninės priemonės tipą.

Medicinos dokumentų išrašas (forma 027/a) galioja ne ilgiau kaip 180 kalendorinių dienų nuo išdavimo dienos.

Ortopedinių techninių priemonių išlaidos iš PSDF biudžeto yra kompensuojamos apdraustiesiems, priklausomai kuriai draustumo grupei priklauso pacientas:

100 proc. bazinės kainos kompensuojama:

 • asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, bei asmenims, kuriems yra sukakęs senatvės pensijos amžius ir teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;
 • vaikams;
 • valstybės remiamiems asmenims, gaunantiems socialinę pašalpą.

80 proc. bazinės kainos kompensuojama:

 • iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis;
 • asmenims, kuriems yra sukakęs senatvės pensijos amžius;
 • kitiems apdraustiesiems, kurių gydymui, medicininei reabilitacijai ir ligos prevencijai būtinos ortopedijos techninės priemonės.
Kompensuojamos OTP skiriamos, vadovaujantis šiuo metu galiojančia Sveikatos apsaugos ministerijos tvarka, patvirtinta 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-698 (2023m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. V-2879 redakcija).

Ortopedinių techninių gaminių kompensavimo periodiškumas:

Gaminio tipas

Periodas

Galūnių protezai

Rankų – kas 3 metus, kojų – kas 3-4 metus

Krūtų protezai

Kasmet

Pagal užsakymą individualiai gaminami įtvarai

Kas 2 metus / vaikams kasmet

Pagal užsakymą individualiai pagaminti ortopediniai batų įdėklai

Kasmet / sergantiesiems cukriniu diabetu – ne dažniau nei kas pusmetį

Serijiniu būdu gaminami įtvarai

Kas 2 metus / vaikams kasmet

 

Daugiau informacijos galite rasti Valstybinės ligonių kasų internetiniame puslapyje.

Partneriai